Lovas pszichoterápia


A lovas pszichoterápia (vagy más néven ló mediálta pszichoterápia) a lovasterápiák legfiatalabb ága, Magyarországon jelenleg mindössze két végzett lovas pszichoterapeuta van, közülük az egyik egyesületünknél dolgozik. Ugyanakkor ezt a terápiás módszert külföldön, így Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Hollandiában már régóta nagy gyakorlattal és komoly eredményeket elérve alkalmazzák.

A lovas pszichoterápia olyan pszichoterápiás forma, melyben a terápiás lóval való együttlét és együtt dolgozás facilitálja a terápiás folyamatot, aminek célja pszichés (lelki eredetű) problémák kezelése. A terápia során többféle formában léphetünk kapcsolatba a lóval:
  -  a lovardai munka közben megfigyeljük a lovak viselkedését, megértjük kommunikációs jelzéseiket, megtanuljuk ápolni, gondozni és felszerszámozni őket
  -  a földi munka zárt karámban vagy lovaspályán zajlik, miközben anélkül dolgozunk együtt a lóval, hogy arra felülnénk (ló vezetése akadálypályán, lóval való játék, ló terelése)
  -  a lovaglás történhet vezetett lovon, futószáron, vagy önállóan lovaspályán, illetve a szabadban, terepen
A lovas helyzetekben megtapasztalt élmények feldolgozása és a mindennapi életre történő áthelyezése hagyományos terápiás keretek között (szobai beszélgetés keretében) zajlik.

A lovas pszichoterápia alkalmas a legtöbb pszichiátriai betegség (depresszió, szorongás, személyiség- és viselkedészavarok, szenvedélybetegségek, stb.) és lelki probléma (magánéleti és kapcsolati krízisek, munkahelyi és teljesítménnyel kapcsolatos nehézségek, stb.) kezelésére, de emellett eredményes az önismeret fejlesztésében, az önbizalom növelésében, továbbá a hatékony konfliktuskezelés megtanulásában is. A lovas pszichoterápia felnőtteknél és gyermekeknél (egyénileg vagy családdal együtt) egyaránt alkalmazható terápiás módszer. Gyermekek esetében jól használható depressziós és szorongásos zavarok, magatartászavarok esetében, továbbá autista, hiperaktív és figyelemzavarral küzdő, valamint kötődési zavaros gyerekek terápiájában.

A lovas pszichoterápia kedvező hatásai a következők lehetnek:
  -  pszichés funkciók fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, koncentráció, stb.)
  -  viselkedés, magatartás befolyásolása (impulzuskontroll-zavarok korrekciója, önkontroll erősítése)
  -  motiválás, erőforrások mozgósítása (a meglévő képességek kibontakoztatása)
  -  kommunikációs készségek fejlesztése
  -  kapcsolati problémák kezelése (kötődési zavarok, függőség), csoportba való beilleszkedés elősegítése
  -  empátia és felelősségvállalás megtanulása
  -  önértékelés, önbizalom, önállósodás, dominancia és önérvényesítés fejlesztése
  -  énkép, testkép, identitás formálása
  -  személyiség és önismeret fejlesztése
  -  érzelmi problémák kezelése (félelem, szorongás, depresszió, érzelmi labilitás, traumák feldolgozása)
  -  életvezetési problémák megoldása
  -  általános közérzet javulása

A lovas pszichoterápia a ló - páciens - terapeuta háromszögben zajlik, melyben a ló, mint ko-terapeuta (terapeuta asszisztens), az alábbi szerepeket töltheti be:
  -  segít feloldani a kezdeti gátlásokat, félelmeket
  -  elfogadó és őszinte társsá válik
  -  a pácienst aktivitásra, feladatok végrehajtására ösztönzi, motiválja
  -  erőt és biztonságot sugároz, és ezáltal megnyugtató, hangulatjavító hatású
  -  azonnal és hitelesen ad visszajelzést a páciens érzelmeiről, viselkedéséről
  -  fejleszti a kommunikációs és szociális készségeket a vele való foglalkozás által

A lovas pszichoterápiához, más lovas terápiás formákhoz hasonlóan, képzett terapeuta (módszerspecifikusan képzett pszichológus), képzett terápiás ló, valamint nyugodt és biztonságos környezet szükséges. A terápia során a terapeuta a paciens lóval való kapcsolatában és a lóval megélt helyzetek során megjelenő élményanyaggal dolgozik. A ló hűen tükrözi gondozója, lovasa lelkiállapotát, és annak legfinomabb rezdüléseire azonnal reagál. A lovak által nyújtott "tükör" jól használható a terápiás folyamat során a problémák feltérképezésére, megjelenítésére, az azzal való szembesítésre, valamint a terápia során bekövetkező változások megerősítéseként. A lovas pszichoterápia alkalmazható önmagában vagy más módszerekkel kombinálva, feltáró, tüneti vagy önismereti céllal, a célkitűzéshez illeszkedő rövid, hosszú vagy epizodikus lefolyással.

A lovas pszichoterápia hatékonyságáról és eredményességéről győződjön meg személyesen, tapasztalja meg mindezen kedvező hatásokat saját élményein keresztül!